Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie albumów promocyjnych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie albumów promocyjnych
w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.
Szczegółowy OPZ stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIS.05.02.00-00-0045/20-00
pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój
transportu kolejowego poza TEN-T.
3.4 Kod wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-305 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się