Zadanie 1. "Remont drogi powiatowej nr 1524 L na dł. około 600 m" - ulepszenie nawierzchni Zadanie 2. "Remont drogi powiatowej nr 1548 L na dł. około 1,354 km" - ulepszenie nawierzchni

» Opis zapytania

Zadanie 1.
"Remont drogi powiatowej nr 1524 L na dł. około 600 m" - ulepszenie nawierzchni

Zakres robót obejmuje:
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
- umocnienie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym
- plantowanie poboczy

Zadanie 2.
"Remont drogi powiatowej nr 1548 L na dł. około 1,354 km" - ulepszenie nawierzchni

Zakres robót obejmuje:
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
- umocnienie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym
- plantowanie poboczy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2021 | 09:00


» Lokalizacja

21-100 Lubartów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się