Sukcesywna dostawa odczynników mikrobiologicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż i dostarczanie) w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, odczynników mikrobiologicznych. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części, zgodnie ze Specyfikacją techniczno-cenową zawierającą szczegółowy wykaz produktów które będą podlegały dostawie, stanowiącą załącznik Nr 1.1. do SWZ. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części.
Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części, tj. obejmować wszystkie pozycje w ramach poszczególnej części, które Zamawiający umieścił w SWZ, zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.
Część I – Odczynniki chemiczne i mikrobiologiczne;
Część II – Odczynniki mikrobiologiczne;
Część III – Odczynniki mikrobiologiczne;
Część IV – Odczynniki mikrobiologiczne;
Część V – Odczynniki mikrobiologiczne;
Część VI – Odczynniki do badań molekularnych - startery;
Część VII - Odczynniki do badań molekularnych - zestawy do izolacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2021 | 11:00


» Lokalizacja

40-844 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się