ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPWEJ GMINY DRZEWICA

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów
wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi
na ich podstawie. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych
w załączniku nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w
okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022 wynosi 6 156 057,00 kWh.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

26-340 Drzewica


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Drzewica
ul. Staszica 22
26-340 Drzewica
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się