Dostawa sprzętu medycznego do wykonywania kardiologicznych zabiegów ablacji

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego do wykonywania kardiologicznych zabiegów ablacji dla potrzeb Kliniki Kardiologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 Zadań w asortymencie oraz ilościach wykazanych szczegółowo w załączonych do SWZ Formularzach Cenowych.
3. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych Zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie poszczególnych Zadań.
4. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 3 miesięcy od zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2021 | 09:00


» Lokalizacja

04-749 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się