Dostawa specjalistycznego oprogramowania do pracowni sterowania ruchem kolejowym

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania do pracowni sterowania ruchem kolejowym, dostawa wyposażenia do pracowni sprzedaży i sterowania ruchem kolejowym oraz dostawa wycinarki plazmowej w ramach projektu Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni wskazany został w załączniku Nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych i dzieli zamówienie na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część , kilka części lub wszystkie części zamówienia .
Część 1: Dostawa specjalistycznego oprogramowania do pracowni sterowania ruchem kolejowym
Część 2: Dostawa wyposażenia do pracowni sprzedaży i sterowania ruchem kolejowym
Część 3: Dostawa wycinarki plazmowej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

19-100 Mońki


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Powiat Moniecki
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się