„BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE LESZNO”

» Opis zapytania

1. „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE LESZNO”
Część I - „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie”.
Część II – „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką - budowa fotowoltaiki na istniejącym budynku szkoły”.
2. W zakresie prac dla szkoły w Lesznie i w Zaborowie będzie wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby do tego uprawnione oraz dostawa, montaż i instalacja fotowoltaiki zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym.
3. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
1)Część opisową,
2)Niezbędne obliczenia techniczne,
3)Rysunki oraz rzuty,
4)Wymagane prawnie oświadczenia,
5)Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów.
4. Wykonanie dokumentacji technicznej obejmuje:
1.Projekt wykonawczy z podziałem na branże (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej na płycie CD),
2.Harmonogram robót budowlanych i przedłożenie go do weryfikacji Zamawiającemu,
3.Uzgodnienie z Zakładem Energetycznym zabezpieczenia różnicowo-prądowego instalacji fotowoltaicznych i urządzeń pomiarowych.
5. Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym.
6. Roboty budowlano-montażowe:
1) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych,
2) Dobór, dostawa i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. falowników, paneli, liczników etc.,
3) Dobór i dostawa konstrukcji aluminiowych do montażu paneli,
4) Budowa połączeń kablowych pomiędzy panelami,
5) Instalacja ochrony uziemiającej i przeciwprzepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
6) Montaż na konstrukcji wsporczej instalacji,
7) Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe),
8) Dostawa i montaż systemu monitoringu zliczającego wyprodukowaną energię,
9) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznych systemów elektrycznych,
10) Dokonanie rozruchu instalacji,
11) Opracowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie personelu oraz użytkowników przedmiotowej instalacji.
7. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć Zamawiającemu harmonogram prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

05-084 Leszno


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektroenergetyczne

» Dane nabywcy

Gmina Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się