„Dostawa z montażem mebli biurowych do Zarządu Zieleni Miejskiej na Stadion Wrocław 2012”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla Zarządu Zieleni Miejskiej.
2. Szacunkowa ilość, rodzaj, parametry i charakterystyka techniczna zamawianych mebli biurowych została określona w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ) i Kosztorysie ofertowym (Załącznik nr 1.1 do SWZ).
3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie, nie później niż 7 tygodni od dnia zawarcia umowy. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy, zmontuje i ustawi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zamówione meble biurowe.

4. Przedmiot zamówienia będzie wykonany na terenie Stadionu Wrocław fragment satelity północnego – poziom trzeci (L3) w umówionym terminie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający informuje, że na obiekcie są dwie windy osobowe.
5. Tam, gdzie w treści OPZ występują odwołania do standardów lub norm, Zamawiający dopuszcza standardy lub normy równoważne, które zachowują takie same wymagania co najmniej w zakresie w jakim Zamawiający odwołuje się do wskazanego standardu lub normy.

6. Oferowane meble biurowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Nie mogą pochodzić z odzysku, nie mogą pochodzić z zadań realizowanych u innych zamawiających, nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży oraz muszą być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych czy roszczeń osób trzecich, muszą być wykonane z materiałów posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Wymagane jest, aby meble biurowe zostały dostarczone do Zamawiającego wraz z rozładunkiem (wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) i montażem. Montaż będzie polegał na: wypoziomowaniu, przymocowaniu szaf z nadstawkami do ściany oraz ustawieniu mebli w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania zamówionych mebli.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2021 | 11:00


» Lokalizacja

50-231 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się