Powrót

„Dostawa komory próżniowej SPE z wyposażeniem dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa komory próżniowej SPE z wyposażeniem dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich”.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. „Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Infrastruktura B+R. Nr projektu: RPOP. 01.02.00-16-0001/19.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny przedmiotu zamówienia (OTPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

45-758 Opole


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się