„Prace geodezyjne na terenie Powiatu Płockiego – etap IV: mapa zasadnicza – aktualizacja mapy zasadniczej Zadanie nr 6 – gmina Mała Wieś oraz Zadanie nr 8 – gmina Brudzeń Duży”.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Bielska 59
09-400 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Powiat Płocki
Bielska 59
09-400 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się