Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie następujących Zadań:
1) Zadanie I - Opracowanie Planu realizacji przedmiotu Umowy;
2) Zadanie II - Wykonanie Projektu graficznego i Interaktywnej Makiety, w tym:
a) Podzadanie II.I - Wykonanie projektu graficznego;
b) Podzadanie II.II – Wykonanie Interaktywnej Makiety;
3) Zadanie III - Wykonanie projektu technicznego;
4) Zadanie IV – Opracowanie i wdrożenie Systemu CMS;
5) Zadanie V- Opracowanie Portalu Informacyjnego 2.0 i migracja danych, w tym:
a) Podzadanie V.I - Wykonanie wersji beta Portalu Informacyjnego 2.0;
b) Podzadanie V.II - Wdrożenie Portalu Informacyjnego 2.0 i migracja danych;
6) Zadanie VI - Przeprowadzenie szkoleń;
7) Zadanie VII - Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
8) Zadanie VIII - Wykonywanie usług asysty technicznej.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2021 | 11:00


» Lokalizacja

00-925 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się