Dostawa materiałów biurowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych w ilości i asortymencie, określonym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia. Dostarczone materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i praw osób trzecich, odpowiadać wszystkim cechom określonym w OPZ i posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa. Wykonawca obowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia zamawianych przedmiotów do Magazynu materiałów biurowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu usytuowanego przy ul. Oleskiej 95, na swój koszt i w terminie określonym przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2021 | 11:00


» Lokalizacja

45-077 Opole


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się