Rozwój usług wyjazdowych warsztatów dla rodzin zastępczych z dziećmi oraz kadry i podopiecznych POW- wyjazdowe warsztaty „Wieź- rozwojowe poszukiwanie bliskości"