Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę kładki pieszej (obiektu mostowego) nad rzeką Wartą przy ul. Robotniczej w Zawierciu.