Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bukowcu”.