Usługa polegająca na szczegółowej analizie zasobów ludzkich oraz opracowanie systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.