„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu pn. Część 1–Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie ”.

» Opis zapytania

Zakres robót budowlanych objętych nadzorem obejmuje obejmuje: budowę placu zabaw do niezorganizowanych zabaw ruchowych lokalnej społeczności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, wykonawczy, STWiOR oraz przedmiar.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.07.2021 | 11:30


» Lokalizacja

26-660 Jedlińsk


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się