dostawa płyt do napromieniania piersi i płuc dla IFJ PAN

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.07.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Radzikowskiego, 152
31-342 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Radzikowskiego, 152
31-342 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się