Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan-Grabina na odcinku 957mb, od km 0+006,60 do km 0+678,60 od km 0+000 do km 0,096 oraz od km 1+419 do km 1+608

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 24
23-213 Zakrzówek
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

GMINA ZAKRZÓWEK
ul. Żeromskiego 24
23-213 Zakrzówek
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się