Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 20 01 10 20 01 32 15 02 02* 15 02 03 16 01 07* 20 01 28 16 02 13 16 02 14 wytwarzanych w wyniku działalności dla MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stanisława Staszica 6
59-700 Bolesławiec
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

"MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU
ul. Stanisława Staszica 6
59-700 Bolesławiec
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się