Przebudowa oświetlenia drogowego we Włodawie dla 3 zadań: ulic Piastowskiej, Semki, Sawki, Ulany, Kupały, Saskiej, Ziemowita, Estery, Zabagonie, Waligóry, Światowida,9Pułku Artylerii Ciężkiej, Lipowej