Dostawa i montaż windy w budynku Fundacji Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Przeworsku