Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników (przejść między blokami) na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej”.