Obsługa geodezyjno-kartograficzna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym, siecią wodociągow

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Oleśnica
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się