Dostawa zestawów do koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych, zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawów do koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych, zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej (zwanego dalej „przedmiotem umowy) do 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz tabelą parametrów granicznych i oceny jakościowej stanowiącymi Załączniki nr 1.1-1.5 i 3.1-3.5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości składania zamówień częściowych:
Zadanie nr 1 – Zestaw do wykonywania zabiegów angioplastyki wieńcowej z cewnikami prowadzącymi
Zadanie nr 2 – Zestaw do wykonywania angioplastyki naczyń wieńcowych
Zadanie nr 3 – Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej
Zadanie nr 4 – Zestaw do koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych
Zadanie nr 5 – Zestaw do angioplastyki naczyń wieńcowych w tym starych zamknięć naczyń wieńcowych (CTO)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2021 | 09:30


» Lokalizacja

20-049 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się