Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Spiczyn

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Spiczyn.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części, jak poniżej:
część 1 zamówienia – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Spiczyn w ilości ok. 2816 Mg,
część 2 zamówienia – Odbiór i zagospodarowanie masy odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości ok.429 Mg,
Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SWZ oraz wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2021 | 11:00


» Lokalizacja

21-077 Spiczyn


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Spiczyn
Spiczyn 10 C
21-077 Spiczyn
telefon: 817577048
fax: Brak
email: gmina@spiczyn.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się