Świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w mieście Zabrze przy ul. Andersa

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2021-06-21
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: śląskie

Kalkulacja ceny:

Formularz ofertowy:

Zaproszenie do złożenia oferty:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2021 | 23:59


» Lokalizacja

Ofertę należy przesłać skanem w formie elektronicznej na adres mailowy: iwona.pawlas@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 242
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Ofertę należy przesłać skanem w formie elektronicznej na adres mailowy: iwona.pawlas@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 242
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się