Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubycza Królewska.

» Opis zapytania

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Hrebenne 1,

Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Hrebenne 2,

Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubycza Królewska – ul. Spokojna,

Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubycza Królewska – ul. Jana III Sobieskiego, Józefa Piłsudskiego, Zamojska;

Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubycza Królewska – ul. Jana Pawła II,


Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska,

Część 7: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawce,

Część 8: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Żurawiecka Wieś,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, a lokalizację i zakres planowanej inwestycji zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przygotowanie kompletnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego lub przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto następujące opracowania i obowiązki:
1) rozwiązanie ewentualnych kolizji z elementami infrastruktury technicznej
2) przygotowanie stosownego wniosku wraz z załącznikami, umożliwiającego uzyskanie opinii określającej czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie konieczne)
3) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
5. Dokumentacja projektowa dla każdej części powinna być sporządzona w wersji papierowej oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej (doc, pdf) w ilości:
- projekt budowlany – 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
- projekt techniczny – 4 egz. i 1 egz. w wersji elektrycznej,
- przedmiar i kosztorys inwestorski – 4egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji edytowalnej.
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej oraz plan BIOZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2021 | 13:30


» Lokalizacja

22-680 Lubycza Królewska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Lubycza Królewska
ul. Kolejowa 1
22-680 Lubycza Królewska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się