Remont mieszkalnych lokali komunalnych przy: - ul. Wyspiańskiego 6-8 m. 13, ul. Krasińskiego 8 m. 58, ul. Krajewskiego 4 m. 15 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkalnych lokali komunalnych: ul. Wyspiańskiego 6-8 m. 13, ul. Krasińskiego 8 m. 58, ul. Krajewskiego 4 m. 15 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączniku Nr 6 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – załącznik Nr 5 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2021 | 11:00


» Lokalizacja

01-641 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
ul. Marii Kazimiery 1
01-641 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się