„Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP II.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest II etap rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy istniejącego budynku pralni wraz z dostawą wyposażenia, skutkujący zmianą sposobu użytkowania w/w budynku, w kierunku przekształcenia go w Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie. Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem, obejmuje m.in: wykonanie wejścia do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie częściowej przebudowy dachu nad klatkami schodowymi, wykonanie balustrad zewnętrznych, wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, wykonanie stolarki drzwiowej, wewnętrznej i częściowo zewnętrznej. W zakresie branży sanitarnej wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej z białym montażem, instalacja p.poż. z pełnym wyposażeniem, instalacja wentylacji mechanicznej wraz z grawitacyjną, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na poddaszu budynku. W zakresie branży elektrycznej wykonanie osprzętu, montaż oświetlenia, wykonanie instalacji strukturalnych, wykonanie systemu SAP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2021 | 10:00


» Lokalizacja

27 - 500 Opatów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Opatowski
ul. H. Sienkiewicza 17
27 - 500 Opatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się