Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne na zakupy i dostawy odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do molekularnej diagnostyki wirusologicznej PN/09DzOL/06/2021

» Opis zapytania

Zakupy i dostawy odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do molekularnej diagnostyki wirusologicznej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2021 | 10:00


» Lokalizacja

01-201 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Wolska 37
01-201 Warszawa
telefon: 223355225
fax: Brak
email: sekretariat@zakazny.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się