Dostawa odczynników do oznaczeń badań autoimmunologicznych, elektroforezy, immunologicznych, wirusologicznych, gruźlicy wraz z dzierżawą analizatorów. DZPUCK.262.043.2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczeń badań autoimmunologicznych, elektroforezy, immunologicznych, wirusologicznych, gruźlicy wraz z dzierżawą analizatorów w podziale na 5 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załączniki nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy oraz Załączniki nr 3.1–3.5 do SWZ – formularze parametrów technicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2021 | 09:00


» Lokalizacja

02-097 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się