Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 PZP na wykonanie usługi sporządzenia poza siedzibą oraz dostarczenie do oddziałów szpitalnych posiłków dla pacjentów Zamawiającego

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Fabryczna 27
15-471 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Fabryczna 27
15-471 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się