Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 13 przy ul. Kochanowskiego w Raciborzu