Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie – etap 1 – wymiana instalacji C.O.