Wykonanie pomiarów wstępnych oraz pomiarów parametrów gwarantowanych dla wytwornicy pary dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów