Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo–Zyndaki–Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500