Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym PAN

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym PAN
Opis zamówienia: dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym PAN, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym
Kod określający zamówienie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30213100-6 Komputery przenośne, 30213000-5 Komputery osobiste, 30237200-1 Akcesoria komputerowe,
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Śniadeckich 8 Warszawa.
Dostawy realizowane mogą być w godzinach 9-15.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2021 | 09:00


» Lokalizacja

00-656 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się