Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów KKZ zaw. programy KUZ branż: transportu lotniczego, transportu wodnego, rolno-hodowlanej, audiowizualnej, ceramiczno-szklarskiej, ekonom.-admin.