Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów (...) w ramach branż: budowlanej, mechanicznej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, metalurgicznej, elektroniczno-mechatronicznej.