„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla inwestycji drogowych planowanych przez Gminę Cekcyn w sołectwie Ludwichowo i Wysoka”.