Założenie inicjalnych baz danych GESUT, BDOT500 oraz uzupełnienie bazy danych EGiB o obiekty trwale związane z budynkami dla 19 obrębów jednostki ewidencyjnej Wołów-obszar wiejski.