„Dostawa odczynników do badań genetycznych, do sekwencjonowania następnej generacji oraz dysków do badań PCR”