Opracowanie projektu architektonicznego oraz technologicznego dla Golden Tulip Gdańsk Residence PHH

» Opis zapytania

I. Zamawiający:
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Narodowej 39G, 02-148 Warszawa,
NIP: 522-24-82-605, REGON: 016046030, KRS: 0000047774
II. Miejsce świadczenia usługi:
Golden Tulip Gdańsk Residence
ul. Piastowska 160, 80-358 Gdańsk
III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu architektonicznego oraz technologicznego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, budowlanych, BHP i przeciwpożarowych. Przebudowa ma na celu umożliwienie pełną produkcji gastronomicznej. Opartych na zasadach dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Projekt musi uwzględniać wszystkie zmiany w instalacjach wodnokanalizacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych oraz pracach budowlanych - usuwanie istniejących ścian / konstrukcji oraz umiejscowienie nowych. W zakresie podanym w Załączniku nr 4 Rzut. Ilość obsługiwanych osób 800, planowane zatrudnienie: 5 osób na 1 zmianę, zasoby wody i energii do ustalenia przez Oferenta podczas wizji lokalnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2021 | 12:00


» Lokalizacja

02-148 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
ul. KOR 39G
02-148 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się