„Dokończenie robót przerwanych i kontynuacja robót uzupełniających w obiekcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie”

» Opis zapytania

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Dokończenie robót przerwanych i kontynuacja robót uzupełniających w obiekcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie” z podziałem na części jak poniżej.
4.2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:
4.2.1. Część pierwsza zamówienia: „Dokończenie robót przerwanych i kontynuacja robót uzupełniających – remont pomieszczeń piwnic wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż.” której zakres obejmuje między innymi:
 roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 wykonanie przejść przeciwpożarowych,
 wykonanie tynków zwykłych lub gipsowych,
 naprawa sufitu podwieszonego kasetonowego (pomieszczenie łazienek),
 przygotowanie podłoża oraz ułożenie płytek ceramicznych na klej,
 montaż okien aluminiowych p.poż EI60,
 montaż drzwi wewnętrznych EI60,
 montaż drzwi wewnętrznych EI30,
 montaż drzwi wewnętrznych EIS60,
 demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej w pom. piwnicznych,
 wykonanie instalacji hydrantowej wraz z zaworami pierwszeństwa
i montażem szafek hydrantowych,
 sprawdzenie szczelności instalacji klimatyzacji, jej ewentualne uszczelnienie i napełnienie czynnikiem chłodzącym wraz z podłączeniem i rozruchem,
 wykonanie wentylacji pomieszczeń piwnicznych,
 kompleksowe sprzątanie wszystkich pomieszczeń po przeprowadzonych pracach budowlanych.
 wykonanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z złożeniem dokumentacji do Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
4.2.2. Część druga zamówienia: „Dokończenie robót przerwanych i kontynuacja robót uzupełniających – roboty na dachu” której zakres obejmuje między innymi:
 izolowanie termiczne kanałów wentylacyjnych i kanalizacyjnych wraz z uszczelnieniem przejścia instalacyjnego przez przegrodę – dach,
 obudowa kominów płytami OSB,
 obróbki blacharskie dachowe,
 montaż kratek wentylacyjnych w obudowywanych kominach,
 roboty związane z rynnami i rurami spustowymi

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2021 | 11:00


» Lokalizacja

22-234 Urszulin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie
ul. Lubelska 31
22-234 Urszulin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się