"Dostawa opraw ulicznych typu LED dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o."

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opraw ulicznych typu LED w ilości 520 sztuk, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wszystkie oprawy muszą spełniać wymagania szczegółowo określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 5 letnią gwarancją. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego tj. 05-825 Chrzanów Duży 15A.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

05-825 Chrzanów Duży


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
Chrzanów Duży 15A
05-825 Chrzanów Duży
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się