Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 64 w Białymstoku, ul. St. Dubois 12

» Opis zapytania

Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 64
w Białymstoku, ul. St. Dubois 12.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez CAD PLAN Sp. z o.o.
z Białegostoku, stanowiących załączniki nr 7 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2021 | 10:30


» Lokalizacja

15-950 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miasto Białystok
ul. Słonimskiej 1
15-950 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się