Roboty budowlane polegające na uporządkowaniu gospodarki ściekowej wokół budynku w Olkuszu przy ul. Budowlanych 2

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działkach nr 1487/24 i 1490/8 obręb 0001 Olkusz, położonych w Olkuszu przy ul. Budowlanych 2, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę Nr 925/2020 wydaną przez Starostę Olkuskiego w dniu 4 listopada 2020 r. oraz Dokumentacją techniczną wykonaną w sierpniu 2020 r. przez firmę FROFILEX Konrad Macuda z siedzibą w Olkuszu przy ul. Piotra Ściegiennego 1/9

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

31-007 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
ul. Wiślna 7
31-007 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się