Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+000 do km 0+522 w miejscowości Marcinkowo, gmina Purda wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa wiaty row

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Purda 19
11-030 Purda
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

GMINA PURDA
Purda 19
11-030 Purda
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się