wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, na działkach nr 435/5, 455 i 456

» Opis zapytania

wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, na działkach nr 435/5, 455 i 456 o następującej charakterystyce:
Projektowany jest zespół garaży blaszanych usytuowany w dwóch rzędach na istniejącym podłożu wzmocnionym spoiwami hydraulicznymi. Dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd publiczny. Garaże posadowione na fundamentach z płyty betonowej monolitycznej lub zamiennie z płyt betonowych prefabrykowanych.
Płyta betonowa – zbrojona o grubości 15cm
Płyty betonowe zbrojone 150x300x15cm
Ściany i dach – blacha trapezowa ocynkowana
Konstrukcja – typowa wg producenta: z kształtowników zimno giętych/walcowanych
o przekrojach: T i C.
- ściany technologia konstrukcja – ramy przestrzenne ze stali profili zimnogiętych’
- krycie blacha trapezowa T14, T7’
- technologia prefabrykowana.
Droga dojazdowa i manewrowa o nawierzchni z kruszywa łamanego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

73-120 Chociwel


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Chociwel
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się